ABBEYFIELD - Waar ouderen huisvesting vinden met zorg


In de komende twintig jaren zal, over de gehele wereld, het aantal ouderen aanzienlijk stijgen terwijl het aantal jongeren in verhouding zal dalen. Tegelijkertijd zal, naar verwachting, de overgang van een jeugdige naar een verouderende bevolkingsopbouw in de zich thans ontwikkelende landen veel sneller gaan dan dit tot nu toe het geval is geweest in de reeds ontwikkelde landen. Deze proportionele stijging van het aantal ouderen zal echter nog een dramatischer verloop hebben in de z.g. “oudere” delen van de wereld. Voor Engeland bijvoorbeeld is berekend dat het aantal bejaarden boven de 85 jaar in de periode 1979-2000 met 48% zal zijn toegenomen. De Verenigde Naties hebben op deze trend gewezen en hun zorg uitgesproken.

De Abbeyfield Society (in feite een in het Verenigd Koninkrijk actieve federatie van meer dan 560 lokale projecten die voorzien in huisvesting voor eenzame, steunbehoevende ouderen, met meer dan duizend huizen) is doende om haar ervaringen op dit gebied te delen met geďnteresseerde groeperingen in andere landen en heeft daarvoor in 1988 een Abbeyfield International opgericht teneinde diverse vragen te beantwoorden, voor zover mogelijk, bij een opzet te assisteren. Belangstelling voor het Abbeyfield concept is daadwerkelijk in enkele Europese landen aanwezig en ook zijn er reeds Societies opgericht in Australië, Zuid-Afrika , Ierland , Canada, Nieuw-Zeeland, Nederland, Italië, België, Spanje, Japan, Oeganda en Letland.

Lokale Abbeyfieldprojecten beheren huizen waarin geringe aantallen oudere inwoners beschikken over een eigen zit-slaapkamer en die normaliter gesitueerd zijn binnen het bereik van winkels, gebedshuizen en andere gemeenschappelijke voorzieningen. De bewoners verzorgen hun eigen kamer die gemeubileerd is met eigen meubels e.d. Zij leiden dan ook desgewenst een eigen leven en nemen gezamenlijk deel aan de maaltijden. De coördinator van het project zorgt voor die zaken, die in de normale familieverhoudingen eveneens voor de oudere familieleden worden verzorgd. Een Abbeyfieldleefgemeenschap biedt een uitgebalanceerd samenspel tussen privacy en gemeenschap, tussen onafhankelijkheid en verzorging, aan een aantal ouderen die anders zouden zijn onderworpen aan eenzaamheid en veiligheidsrisico’s. Zij bieden steun aan elkaar.