ABBEYFIELD - Nederland


In 1986 werd Stichting Abbeyfield Nederland opgericht en heeft als doelstelling het promoten van het Abbeyfield-idee in Nederland, onderhoudt de Internationale contacten en zorgt voor de erkenning als Abbeyfieldproject, zodat men gerechtigd is de naam “Abbeyfield” en het logo te voeren. Thans zijn er in Nederland projecten in Hoogezand-Sappermeer, Maastricht en Roosendaal.

Uitgangspunten van het idee: De doelgroep:
In ons huidige voorzieningenstelsel zijn er ouderen die niet passen binnen de indicatie voor de diverse, meestal grootschalige instellingen. Soms ook zijn de belanghebbende afkerig van die voorzieningen. Bovendien zijn er mensen die niet of onvoldoende gebaat zijn bij het huidige thuiszorgaanbod in de meest brede zin. In concreto kan dat in het kader van de Abbeyfieldgedachte betekenen dat de doelgroepen per project kunnen verschillen. Ten aanzien van de bewoners zal in het algemeen gelden dat zij: